Shell

Proje Tanımı: Benzin istasyonlarının tam kapsamlı giydirilmesi
Tarih: 2006'dan bugüne
Roll-out Kapsamı: 830 istasyon ve halen devam etmekte 
Yer: Avrupa